کک متالوژی

کک متالوژی از حرارت دادن زغال سنگ بدون هوا با دمای 1150 درجه سانتیگراد و تحت زمان معین با فشار منفی می باشد. با انجام این فرآیند مواد غیر کربنی موجود در زغال به طور کامل در کوره ها سوخته و به صورت حرارت از کوره ها خارج می شود و تنها کک با خلوص کربن بالای 80 درصد در کوره باقی می ماند.